Lilalein Home

titel

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Zowel Lilalein als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Auteursrecht

Van alle op deze website aanwezige illustraties, ontwerpen, dessins en designs ligt het auteursrecht bij Lilalein's illustrator Marjolein Hund. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

De klant betaalt voor het recht om eenmalig gebruik te maken van het ontwerp, voor het maken van een geboortekaartje of trouwkaart. Voor elk ander gebruik heeft u de toestemming van Lilalein's illustrator Marjolein Hund nodig. De illustraties van de kaarten worden niet vrijgegeven voor andere doeleinden.

Lilalein Marjolein Hund heeft recht op naamsvermelding op elk kaartje.

Aanbod

De weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Dit omdat elke monitor verschillende instellingen kent. Zelfs de voorgedrukte proefdruk kan nog ietwat afwijken van het uiteindelijke drukwerk.

Bestellen

Een bestelling kunnen jullie plaatsen door mij een bestel e-mail te sturen. Jullie ontvangen van mij per e-mail een offerte voor de bestelling. Nadat jullie de offerte hebben goedgekeurd / bevestigd, wordt de bestelling in behandeling genomen. Hierna volgt de digitale proevenfase per e-mail. Nadat de digitale proeven zijn goedgekeurd, volgt de factuur per e-mail. Na ontvangst van betaling, worden de bestanden van de geboortekaartjes drukklaar gezet en worden de papieren proefdruk en (indien aangegeven bij de bestelling) de enveloppen toegezonden.

Betaling

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg [lees: internet], een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. Bij uitblijven van betaling na een termijn van 21 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij € 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratie-kosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

Betaalwijze

Alle genoemde prijzen op mijn website zijn consumentenprijzen in Euro's en zijn inclusief BTW. De betaalwijze gaat via een factuur. Deze kunnen makkelijk en veilig worden betaald middels iDeal. Overboeken kan natuurlijk ook. De factuur dient betaald te zijn, voordat de oplage van de kaarten gedrukt wordt.

Annulering

Annuleren kan altijd, maar is niet kosteloos. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, gemaakte ontwerp- en drukkosten.

Privacy

De door jullie verstrekte persoonlijke gegevens voor kaartopmaak, betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen mij in staat de betaling te regelen en de artikelen bij jullie te bezorgen. Ik stel de aan mij ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar. Voor modelkaarten worden alleen fictieve adressen en achternamen gebruikt. Op de website van Lilalein worden alleen voornamen gebruikt als 'kaartnaam' en klantennaam, adressen en familienamen zijn fictief.

Rechtspositie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lilalein is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Adresgegevens

Lilalein | Studio Marjolein Hund
Blazerpad 11
1034 BK Amsterdam
Tel. 06 13 01 33 52
Email: lilaleinkaarten@gmail.com